Jaarverslag

Hieronder vindt u een gedeelte uit de inleiding van het jaarverslag 2015 van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. U kunt het gehele jaarverslag hier downloaden.

"Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de reorganisatie van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Eind 2014 heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie beslist om vanaf medio 2015 op jaarbasis € 400.000 te bezuinigen op het INL. Door deze structurele bezuiniging liep de basisfinanciering terug van € 2.345.000 naar € 1.945.000 op jaarbasis. Mede als gevolg daarvan werd een reorganisatie met banenverlies onvermijdelijk. Deze reorganisatie werd in de loop van 2015 uitgevoerd. Tegelijkertijd werden gesprekken gevoerd om te zien of het instituut omgevormd zou kunnen worden tot een breder Instituut voor de Nederlandse Taal. Hierover zijn eind 2015 afspraken gemaakt tussen het INL, de Taalunie en de Nederlandse en Vlaamse overheden, leidend tot een ingrijpende statutenwijziging van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie per 1 januari 2016. "