Evenementen rond Terminologie

TC World Conference 2017

Van de vele aspecten gerelateerd aan het vak van de technische schrijver krijgt terminologie weer ruim aandacht op de TC World Conference (dinsdag 24 tot donderdag 26 oktober) van tekom Europe. De lezingen in verband met terminologie, voornamelijk in het Duits, zijn vooral gebundeld op woensdag. Deskundigen gaan in op de vraag hoe een eigen bedrijfsterminologie te vestigen en te beheren, welke software daarvoor kan worden ingezet en welke organisatorische voorzorgsmaatregelen men dient te nemen.

 • Datum: 24-26 oktober
 • Plaats: ICS International Congress Center Stuttgart (Duitsland)
 • Organisator: tekom Europe
 • Prijs: 770-1090 euro

Meer informatie en aanmelden

SLOVKO 2017, 9th International Conference

Terminologie, e-terminologie, e-terminografie, e-lexicografie en computationele linguïstiek komen aan bod op het negende internationale congres dat het Slovenský národný korpus van woensdag 25 tot vrijdag 27 oktober organiseert in Bratislava.

 • Datum:25-27 oktober 2017
 • Plaats: Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava (Slowakije)
 • Organisator:Department of the Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences
 • Prijs: 100-130 euro

Meer informatie en aanmelden

Workshop "Terminology Management from A to Z"

In Bled bieden op woensdag  8 november 2017 IOLAR en Termnet een intensieve workshop aan over terminologiebeheer. Deze workshop  vindt  plaats op de dag voorafgaand aan het vijfde TTT-congres (Translation, Technology, Terminology)  onder de titel: "Terminology Management from A to Z". De cursus wordt aangekondigd als vooral praktijkgericht en inleidend, met een sterke focus op toepassingen binnen de vertaalindustrie. De basisvaardigheden voor het creëren, organiseren en beheren van eentalige, tweetalige en meertalige terminologiedatabases worden aangeleerd. Inschrijven is mogelijk zonder deelname aan het TTT-congres.

 • Datum: 8 november
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: IOLAR en Termnet
 • Prijs: 120 euro

Meer informatie en aanmelden

5th International Translation Technology Terminology Conference (TTT)

Op 9 en 10 november heeft in Bled het vijfde TTT-congres plaats. Het stelt dit jaar drie sleutelbegrippen voor succes in de (ver)taalsector centraal: Creativity, Collaboration & Communication. Als doelgroep mikt de conferentie vooral op een breed publiek betrokken bij de dienstverlening in de taalsector, van vertalers en correctoren tot terminologen en taalkundigen.

 • Datum: 9 en 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: Iolar
 • Prijs: 50-279 euro

Meer informatie en aanmelden

11th Conference "Hellenic Language and Terminology"

De Griekse terminologievereniging Eleto organiseert van donderdag 9 tot zaterdag 11 november haar elfde conferentie. In beeld komen de situatie van de Griekse taal in terminologisch perspectief alsook terminologische methodes, werkwijzen en tools.

 • Datum: 9-11 november 2017
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO

Meer informatie

NL-Term: Jubileumviering en boekpresentatie

In 2017 bestaat NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, twintig jaar. Zij wil dit jubileum feestelijk gedenken door een lustrumviering met een interessant programma. De bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2017 in Antwerpen (Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen) tegenover het Centraal Station en begint om 14:30 uur.

Tijdens deze viering zal er een optreden zijn van de Nederlandse dichter en cabaretier Frank van Pamelen en zal het eerste exemplaar van het boek 'Vak-Taal' door de voorzitter van NL-Term, em. prof. dr. Willy Martin, aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, worden aangeboden. Dit boek bevat een dertigtal onderhoudende bijdragen van bekende Nederlanders en Vlamingen zoals Hans Dorrestijn, Ernst Hirsch Ballin, Ionica Smeets, Kristien Hemmerechts, Ignaas Devisch, Gaston Durnez, Petra De Sutter, Katelijne Boon en vele anderen en geeft hun relatie tot vaktaal, terminologie, weer.

De muzikale omlijsting van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents.

De viering wordt afgerond met een feestelijke receptie.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van NL-Term.

NL-Term zou het erg op prijs stellen als u samen met haar dit lustrum zou kunnen vieren.

Wilt u ons uiterlijk 28 oktober 2017 laten weten of u aanwezig zult zijn en zo ja, met hoeveel personen? Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Programma jubileumviering NL-Term

14:30 uur Verwelkoming door dr. Marcel Thelen, vicevoorzitter NL-Term
14:35 uur Inleiding door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term en aanbieding eerste exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
14:50 uur Toespraak door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
15:00 uur Muzikaal intermezzo door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents
15:10 uur Optreden van Frank van Pamelen, dichter, columnist, cabaretier en tekstschrijver
15:40 uur Muzikaal intermezzo door Cantamici
15.50 uur Slotwoord door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term
16.00-17.30 Feestelijke receptie

 • Datum: 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
 • Organisator: NL-Term

Aanmelden

Colloque International: Terminologie(s) et traduction

Het milieu staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda en het termenbestand breidt zich uit bij nieuwe milieugerelateerde uitdagingen en nieuwe oplossingen voor bestaande milieuproblemen. Een internationaal colloquium op maandag 13 en dinsdag 14 november focust op de relatie met het terminologiedomein voor een interdisciplinaire uitwisseling tussen taalspecialisten, milieudeskundigen en vertegenwoordigers van samenleving en zakenwereld, onder de pakkende noemer 'Les termes de l'environnement et l'environnement des termes'.

 • Datum:13-14 november 2017
 • Plaats: str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Boekarest (Roemenië)
 • Organisator: Département de Langue et Littérature Française (DLLF), Universiteit van Boekarest
 • Prijs: 30-80 euro

Meer informatie

TOTH Workshop "Terminology and e-dictionaries"

Op 17 november organiseert ToTh (Terminology & Ontology: Theories and applications) een workshop om te reflecteren over de ontwikkeling en het gebruik van terminologische e-dictionaries, zowel in theoretisch als in technisch opzicht. Het accent ligt onder meer op het linken van terminologische data en de gewijzigde toegangsmogelijkheden voor gebruikers.

 • Datum: 17 november
 • Plaats: Facultat de Ciències Humanes i Socials
  Universitat Jaume I de Castelló, Avda. Sos Baynat, s/n – 12071 Castelló (Spanje)
 • Organisator: ToTh

Meer informatie en aanmelden

TiNT-dag 2017

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 november bij het Talencentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Het algemene thema van deze dag is de terminologie op het gebied van veiligheid, met subthema's als defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine), communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders), gezondheidszorg, brandweer en politie, burgerluchtvaart, de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens), veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding) en terrorismebestrijding.

Deze TiNT-dag is bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen.

 • Datum: 24 november 2017
 • Plaats: Talencentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie, Ministerie van Defensie, Breda
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie (inschrijven kan vanaf 13 oktober).