Algemeen Nederlands Woordenboek

Het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied van 1970 tot 2018

Het ANW is een corpusgebaseerd, digitaal woordenboek dat het eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied zo uitgebreid mogelijk beschrijft. Het bestrijkt de periode 1970-2018 en beperkt zich vooral tot het algemene Nederlands. De nadruk ligt op de geschreven taal. In 2009 verschenen de eerste woorden van het ANW op internet. Elke drie maanden vindt er een update van het ANW plaats. Het project loopt vooralsnog tot 2018.

De informatie in het ANW

Naast een omschrijving van de betekenis van elk trefwoord geeft het ANW de volgende informatie:

  • relaties met andere woorden (bv. hyperoniem en synoniem)
  • uitspraak
  • spelling en flexie
  • semagram
  • algemene voorbeelden
  • combinatiemogelijkheden, vaste verbindingen en spreekwoorden
  • woordfamilie (o.a. samenstellingen en afleidingen)

Er worden ook afbeeldingen, videofilmpjes of geluiden aan de beschrijving van de woordenboekartikelen toegevoegd.

Het ANW is een interactief woordenboek. Aanvullingen en correcties worden regelmatig verwerkt en commentaar van de gebruikers is van harte welkom.

Het ANW besteedt in principe geen aandacht aan de herkomst van woorden. Uitzondering daarop zijn de neologismen: die hebben een apart veld  met uitgebreide etymologische informatie.

Zoeken in het ANW

Zoeken kan natuurlijk gewoon van woord naar betekenis. Maar het kan ook andersom: van betekenis of kenmerken naar woord of woordklasse. De gebruiker kan zelf een omschrijving geven en/of een selectie maken uit allerlei woordklassen (bv. 'dier', 'plant' etc.). Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie. Een paar van de talloze zoekcategorieën zijn afkorting, synoniem, woordsoort, stijl en medium.

Werk in uitvoering

Het ANW bevat een zo gevarieerd mogelijke selectie van woordenboekartikelen om een goede eerste indruk te geven hoe het ANW eruit gaat zien. Het ANW wordt gemaakt op basis van een corpus van ruim 100 miljoen woorden dat speciaal voor dit project is gemaakt. Dit corpus bevat materiaal uit alle domeinen van de samenleving en wordt jaarlijks geactualiseerd.