Nieuws

De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is hét naslagwerk over de Nederlandse grammatica. De elektronische versie E-ANS wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid, en sinds kort is ook het Instituut voor de Nederlandse Taal bij dat project betrokken.

Woensdag 12 oktober, 14.00 – 17.00 uur
Matthias de Vrieshof 2 en 3 te Leiden

Welkom op de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal.